Laboratóriumvezető:

Farkas Árpád

Tel: +(36-1)-392 2222 / 3404

Fax: +(36-1)-392 2712

E-mail: farkas.arpad@ek-cer.hu

A Környezetfizikai Laboratórium szerteágazó kutatásokat folytat a környezet különböző forrásokból származó terhelésének jellemzésére, az ember és környezete kölcsönhatásának tanulmányozására és az egészségügyi hatások leírására. Tevékenységeink fókuszában a fosszilis, megújuló és nukleáris energiaciklusok környezeti hatásainak értékelése, a jövőbeni energiaszcenáriók többszempontú rangsorolása, a szilárd légszennyezők meghatározása és emberi egészségre gyakorolt hatásuk jellemzése áll. Munkánkat hazai és nemzetközi projektek keretében, valamint ipari megrendelések mentén végezzük.

Kiemelt témáink

Tevékenységünk spektrumában fontos helyet foglal el a radioaktív hulladékok végleges elhelyezését támogató kutatómunka, amely magába foglalja a természetes gátak fizikai-kémiai-geológiai vizsgálatát és a több-lépcsős mérnöki gátrendszer optimalizálását. E munka részét képezik:

  • A nagyaktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére kijelölt befogadókőzet értékelése anionként és kationként jelenlévő radionuklidok megkötése szempontjából.
  • A radioaktív hulladékok vitrifikációs kondicionálására vegyes aktinoida-lantanoida tartalmú boroszilikát üveg-összetételek fejlesztése és szerkezetvizsgálata valamint az összetevők kioldódási paramétereinek meghatározása.
  • A mérnöki gátrendszer elemeként alkalmazott fémkonténerek korróziós vizsgálata, különböző felületek (üveg/acél/agyag és üveg/acél/beton) és kísérleti körülmények között.

Támogató projekt: EU Horizon2020 EURAD-847593, https://www.ejp-eurad.eu/)

Az energiarendszer modellezési csoport interdiszciplináris projekteken és kapcsolódó kutatási kérdéseken dolgozik, fókuszterületei a villamos- és hőenergia-rendszerek, az épület- és városenergetika, az energetikai meteorológia valamint a klíma- és energiastatisztika. Támogatott projekt: VEKOP-2.3.2-16-2016-00011.

Aktív tématerületünk az energetikai eredetű szilárd légszennyezők meghatározásához szubmikronos és ultrafinom aeroszolrészecskék méreteloszlásának, morfológiájának és kémiai összetételének vizsgálata, valamint mintavételi és mérési módszerek fejlesztése. Támogató projektek: VEKOP-2.3.2-16-2016-00011, EMPIR 16ENV07 AEROMET, EMPIR 18ENV08 AEROMET II, http://www.aerometproject.com/).

Kutatásaink kiterjednek az ionizáló sugárzás kis dózisai egészségre gyakorolt hatásának vizsgálatára a belélegzett radioaktív aeroszol részecskék légzőrendszeri kiülepedése, tisztulása és bomlásának modellezése által. Az itt kidolgozott eljárások részben alkalmazhatók a belélegzett nem radioaktív aeroszolok (pl. aeroszol gyógyszerek, bioaeroszolok, légköri aeroszolok, szál alakú részecskék) légzőrendszeri transzportjának tanulmányozására is. Támogató projekt: RADONORM, https://www.radonorm.eu/

Jelentős neutronfizikai és sugárárnyékolási kutatást végzünk nagyberendezéseknél (pl. ESS, ELI) használatos szerkezeti anyagok sugárterhelésének és sugárzás alatti viselkedésének leírására. Támogató projekt: European Spallation Source, https://europeanspallationsource.se/

Laboratóriumunkban rendelkezésre állnak szilárd és folyadék minták elemanalitikájára szolgáló berendezések: totálreflexiós röntgenfluoreszcencia (oldatok, aeroszolrécsecskék) és mikroszkopikus röntgenfluoreszcencia (szilárd minták 2D elemtérképezése).

A kutatói utánpótlás biztosításának érdekében részt veszünk az egyetemi oktatásban és szakmai gyakorlatokat vezetésében, doktori képzésben és témavezetésben, valamint jelen vagyunk a tudománynépszerűsítési fórumokon.

Publikációink:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=institutes&mode=browse&sel=institutes18001

A laboratórium munkatársai:

Farkas Árpád – Laboratórium-vezető

Albrecht Gábor

Börcsök Endre István

Czömpöly Ottó

Fábián Margit

Füri Péter

Gerse Ágnes

Hajdú Dávid

Hartmann Bálint

Kazsoki Attila Sándor

Klausz Milán

Kugler Szilvia

Madas Balázs Gergely

Oláhné Groma Veronika

Osán János

Polgár Szabolcs

Pósfayné Dian Eszter

Sinkovics Bálint

Soha Tamás

Sugár Viktória

Tolnai István

Török Szabina

Zagyvai Péter