Lezárult az első gömbihiba-korrigált transzmissziós elektronmikroszkóppal felszerelt laboratórium létrehozására irányuló projekt az EK-ban

Az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont (EK) gömbihiba-korrigált mikroszkóp beszerzésére, illetve „Open Laboratórium” létrehozására irányuló VEKOP-projektje 479 millió forint támogatásból valósult meg a Széchenyi 2020 program keretében. Az egyedülálló laboratórium – amely nyitott hozzáférést biztosít az egyetemek, kutatóintézetek, kkv-k számára – új lehetőségeket nyit a hazai alapkutatásban és kutatás-fejlesztésben, a félvezető anyagok és szerkezetek, kerámiák, fémek, 2D anyagok és egyéb nanoszerkezetek vizsgálatában. Az EK arra irányuló tervei is megvalósultak, hogy a létrehozott laboratórium nyitott hozzáférést biztosítson és …

Az Amerikai Kerámia Társaság tagjává választotta Dr. Balázsi Csabát

Az Amerikai Kerámia Társaság (ACerS) elnöksége megválasztotta Dr. Balázsi Csabát „ACerS Fellow” taggá 2021. június 1-én. Dr. Balázsi az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet tudományos tanácsadója. Az Amerikai Kerámiai Társaság (American Ceramic Society, ACerS) 70 ország nemzeti kerámia társaságait fogja össze. Az ACerS célja, hogy összehangolja és elősegítse a nemzetközi kerámiakutatást, főként a tagok, kutatóintézetek, tudományos testületek között. Az ACerS által évente választott Fellow tagok a szakterület elismert kutatói. …

Mezei Ferenc Lise Meitner-díjat kapott

Az Energiatudományi Kutatóközpont örömmel adja hírül és gratulál Mezei Ferenc professzornak, abból az alkalomból, hogy neki ítélték oda a 2021-es Lise Meitner-díjat, a Chalmers Műszaki Egyetem (Göteborg, Svédország) rangos kitüntetését (https://www.chalmers.se/en/centres/gpc/activities/lisemeitner/Pages/default.aspx). Mezei Ferencnek mindig szoros volt és hosszú múltra tekint vissza a kapcsolata az EK-val, elődjeivel, illetve főként a Budapesti Kutatóreaktorral (BKR). Legfontosabb felfedezései, amint azt a díj kihirdetésének laudációja is említi: “A neutron spin echo módszer és a szuper tükör felfedezéséért, amelyek jelentősen hozzájárultak …

Tagjává választotta Dr. Balázsi Katalint az Európai Kerámia Társaság

Az Európai Kerámia Társaság (ECerS) elnöksége egyhangúlag megválasztotta Dr. Balázsi Katalint „ECerS Fellow” taggá 2021. február 17-i ülésén. Dr. Balázsi az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, Vékonyrétegfizika laboratóriumának vezetője. Az Európai Kerámiai Társaságnak (European Ceramic Society, ECerS) 24 európai országban és 3 társult országában több mint 3000 tagja van. Az ECerS célja, hogy összehangolja és elősegítse a kerámia kutatását, főként a tagok, kutatóintézetek, tudományos testületek, illetve a kormányok és …

Átadták az EK Ifjúsági Díjakat

Az Energiatudományi Kutatóközpontban már hagyomány, hogy egy évben egyszer összejön az egész kutatóközpont, hogy a munkatársak személyesen is találkozzanak egymással. Idén ugyan a koronavírus járvány miatt online térben zajlott az értekezlet, de ez nem tompította az esemény fényét. Az értekezleten a Főigazgató beszámol a mögöttünk álló évről, az utóbbi egy évben a kollégáknak adott díjakról, elismerésekről. Meghatározzuk az előttünk álló feladatokat, célokat, és nem utolsó sorban bemutatjuk az EK Ifjúsági Díj kitüntetettjeit. A díjat olyan …

Magyar kutató jelentős nemzetközi elismerése

Az International Union for Vacuum Science, Technique and Applications (IUVSTA, Nemzetközi Vákuum Unió) tiszteletbeli elnökévé választotta dr. Barna B. Péter fizikust, az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetének nyugalmazott tudományos tanácsadóját, a Magyar Tudományos Akadémia Eötvös József-koszorúval kitüntetett doktorát, a Kossuth Lajos Tudományegyetem (jelenleg Debreceni Egyetem) címzetes egyetemi tanárát, továbbá róla nevezte el az International Conference on Thin Films nevű (vékonyrétegekkel foglalkozó), háromévenként megrendezésre kerülő konferencián a legjobb előadást tartó fiatal kutatóknak adandó …

L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj a Nőkért és a Tudományért

A L’ORÉAL Magyarországés az  UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság – a Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért – útján, a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével – idén már tizenkilencedik alkalommal hirdeti meg ösztöndíjpályázatát a nemzetközi L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE program szellemében, 2021. évre. A pályázat neve: L’ORÉAL–UNESCO MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ a Nőkért és a Tudományért Az ösztöndíj célja, hogy a fiatal tudós nőket és kutató szakembereket kiemelkedő és gyakorlatba vehető tudományos eredmények elérésére serkentse, továbbá ösztönözze …

A kerámia és grafén új lehetőségei az EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet kutatóinak új csontszerű anyagok fejlesztésében

Az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet (EK MFA) kutatói az Európai Bizottság által kiemelten támogatott és a grafén innovációs fejlesztéseit célzó „Graphene Flagship” partnerségi Flag-Era projekt keretében elsőként állítottak elő attritor őrléssel és meleg izosztatikus préseléssel néhány rétegű grafénnal adalékolt gradiens szerkezetű Si3N4 kerámiákat.  Dr. Balázsi Csaba által vezetett konzorcium tagjai, az EK MFA mellett, a Fraunhofer Kerámia Technológia és Rendszerek Intézet (Fraunhofer IKTS, Németország) és a Szlovák Tudományos Akadémia Anyagtudományi Intézet …

Új technológiákon alapuló, önellátó érzékelőhálózatokat terveztek az EK kutatói

Speciális körülmények között is alkalmazható, új technológiákon alapuló, akkumulátor és vezeték nélküli, hálózatban kommunikáló érzékelőegységeket fejlesztett az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete (EK MFA) és a BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. együttműködésével létrejött konzorcium. A projekt keretében kifejlesztett eszközök környezeti termikus, illetve vibrációs forrásokból nyernek energiát, és új típusú, rendkívül alacsony fogyasztású rádiófrekvenciás átvitellel kommunikálnak. Az új eszközöket többek között különféle gépek és közlekedési infrastruktúrák állapotának monitorozására, a kerékpáros-forgalom vizsgálatára, valamint járműirányítási …

Magyar műszer kerül Hold körüli pályára

Az emberiség újabb nagy lépésre szánta el magát a világűr kutatásában és hasznosításában. Évtizedünk közepén, nemzetközi együttműködésben, űrállomás épül Hold körüli pályán, Lunar Gateway néven. Az Európai Űrügynökség döntése nyomán az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont Űrkutatási Laboratóriumában fejlesztett TRITEL dózismérő lesz az űrállomás belső sugárzásmérő rendszerének egyik eleme. A Külgazdasági és Külügyminisztérium egyrészt pénzügyi támogatást nyújtott a TRITEL rendszer fejlesztéséhez, másrészt az Európai Űrügynökség opcionális programjait megnyitva lehetővé tette a 2015-ben a szervezethez csatlakozott Magyarország számára, …