Az EK kutatóinak részvételével zajló nemzetközi együttműködés keretében sikeresen jellemezték betonminták mikroszerkezetét komplementer röntgen- és neutrontomográfia segítségével

A Visegrádi Csoport (V4) – Dél-Korea Közös Kutatási Program (RADCON) keretében az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont (EK), a szöuli Yonsei Egyetem és a varsói Lengyel Tudományos Akadémia Alapvető Technológiák Kutatóintézetének munkatársai a röntgen- és a neutrontomográfia (CT) egymást kiegészítő jellegét kihasználva sikeresen rekonstruálták betonminták mikroszerkezetét és ennek hatását a terhelés során fellépő feszültséggócokra. A kutatás eredményeit összefoglaló tanulmány a Cement and Concrete Research című nemzetközi folyóiratban jelent meg. Noha önmagában sem a röntgen-, sem a neutrontomogram …

A RadMag műszer első repülése

Az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont Űrkutatási Laboratóriumában fejlesztett RadMag egy olyan, az űrbéli sugárzási tér és a mágneses tér kombinált mérésére alkalmas műszer, amellyel Magyarország a tervek szerint az Európai Űrügynökség (ESA) űridőjárási célú kisműholdas konstellációs küldetésében vagy „potyautasként” nagy szolgáltató műholdak fedélzetén vehet részt a kozmikus környezetünk változásait célzó vizsgálatokban. 2021. augusztus 17-én, magyar idő szerint hajnali 3:47 sikeresen elindult az európai Vega hordozórakéta VV19 küldetése, fedélzetén a RadMag első változatával. A műszer egy háromegységes …

Komplex hálózatokra jellemző tulajdonságokat mutattak ki az EK kutatói a villamosenergia-hálózatokban

Az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont (EK) munkatársai a világon elsőként állítottak össze a kisvilág-tulajdonságok vizsgálatára alkalmas részletes adatbázist, amelyet a magyar villamosenergia-rendszer 1949 és 2019 közötti adatainak felhasználásával készítettek. A kisvilág-tulajdonságok összefüggenek az egyes villamoshálózatok támadásokkal – például kibertámadásokkal vagy távvezetékek elleni terrortámadásokkal – szemben mutatott ellenállóképességével. Az EK kutatói, Hartmann Bálint és Sugár Viktória az erről szóló tanulmányukat a rangos Scientific Reports szaklapban a közelmúltban publikálták. A valós rendszereket leképező komplex hálózatok vizsgálata a hálózattudomány …

Nagyaktivitású radioaktív hulladékok hatékonyabb és gazdaságosabb kondicionálására fejlesztettek új mátrixüveget az EK kutatói

A radioaktív hulladékok végső elhelyezése a jelen és a jövő egyre sürgetőbb problémája. Az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont (EK) kutatói nagyaktivitású radioaktív hulladékok kondicionálására olyan boroszilikát mátrixüveg-összetételt fejlesztettek, amellyel tömegarányosan több radioaktív hulladékot lehet megkötni gazdaságosabb előállítás mellett. Munkájuk során bebizonyították, hogy a lantanoida-oxidok az eddig ismert legnagyobb koncentrációban – akár a teljes tömeg harminc százalékában – képesek úgy beépülni az üveg alapszerkezetébe, hogy részt vesznek a szerkezet kialakításában, abban jelentős változást nem okozva.  A legújabb …

Anyagtudományi fejlesztések a környezetvédelemért és a megújuló energia hasznosítására

Az Energiatudományi Kutatóközpont és a Wigner Fizikai Kutatóközpont az intézetek világszínvonalú anyagfizikai, kémiai és méréstechnikai hátterét kihasználva új eredményeket ért el a megújuló energiákhoz kapcsolódó kutatások területén. Eredményeik hasznosíthatók az energiaellátás biztonsága, nagyobb hatásfokú megújuló energiatermelő és -tároló egységek létrehozása, valamint környezeti hatásvizsgálatok területén.A VEKOP-2.3.2-16-2016-00011 projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában 564,06MFt került felhasználásra. A megújuló energia felhasználása …

Lezárult az első gömbihiba-korrigált transzmissziós elektronmikroszkóppal felszerelt laboratórium létrehozására irányuló projekt az EK-ban

Az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont (EK) gömbihiba-korrigált mikroszkóp beszerzésére, illetve „Open Laboratórium” létrehozására irányuló VEKOP-projektje 479 millió forint támogatásból valósult meg a Széchenyi 2020 program keretében. Az egyedülálló laboratórium – amely nyitott hozzáférést biztosít az egyetemek, kutatóintézetek, kkv-k számára – új lehetőségeket nyit a hazai alapkutatásban és kutatás-fejlesztésben, a félvezető anyagok és szerkezetek, kerámiák, fémek, 2D anyagok és egyéb nanoszerkezetek vizsgálatában. Az EK arra irányuló tervei is megvalósultak, hogy a létrehozott laboratórium nyitott hozzáférést biztosítson és …

Az Amerikai Kerámia Társaság tagjává választotta Dr. Balázsi Csabát

Az Amerikai Kerámia Társaság (ACerS) elnöksége megválasztotta Dr. Balázsi Csabát „ACerS Fellow” taggá 2021. június 1-én. Dr. Balázsi az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet tudományos tanácsadója. Az Amerikai Kerámiai Társaság (American Ceramic Society, ACerS) 70 ország nemzeti kerámia társaságait fogja össze. Az ACerS célja, hogy összehangolja és elősegítse a nemzetközi kerámiakutatást, főként a tagok, kutatóintézetek, tudományos testületek között. Az ACerS által évente választott Fellow tagok a szakterület elismert kutatói. …

Mezei Ferenc Lise Meitner-díjat kapott

Az Energiatudományi Kutatóközpont örömmel adja hírül és gratulál Mezei Ferenc professzornak, abból az alkalomból, hogy neki ítélték oda a 2021-es Lise Meitner-díjat, a Chalmers Műszaki Egyetem (Göteborg, Svédország) rangos kitüntetését (https://www.chalmers.se/en/centres/gpc/activities/lisemeitner/Pages/default.aspx). Mezei Ferencnek mindig szoros volt és hosszú múltra tekint vissza a kapcsolata az EK-val, elődjeivel, illetve főként a Budapesti Kutatóreaktorral (BKR). Legfontosabb felfedezései, amint azt a díj kihirdetésének laudációja is említi: “A neutron spin echo módszer és a szuper tükör felfedezéséért, amelyek jelentősen hozzájárultak …

Tagjává választotta Dr. Balázsi Katalint az Európai Kerámia Társaság

Az Európai Kerámia Társaság (ECerS) elnöksége egyhangúlag megválasztotta Dr. Balázsi Katalint „ECerS Fellow” taggá 2021. február 17-i ülésén. Dr. Balázsi az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, Vékonyrétegfizika laboratóriumának vezetője. Az Európai Kerámiai Társaságnak (European Ceramic Society, ECerS) 24 európai országban és 3 társult országában több mint 3000 tagja van. Az ECerS célja, hogy összehangolja és elősegítse a kerámia kutatását, főként a tagok, kutatóintézetek, tudományos testületek, illetve a kormányok és …

Átadták az EK Ifjúsági Díjakat

Az Energiatudományi Kutatóközpontban már hagyomány, hogy egy évben egyszer összejön az egész kutatóközpont, hogy a munkatársak személyesen is találkozzanak egymással. Idén ugyan a koronavírus járvány miatt online térben zajlott az értekezlet, de ez nem tompította az esemény fényét. Az értekezleten a Főigazgató beszámol a mögöttünk álló évről, az utóbbi egy évben a kollégáknak adott díjakról, elismerésekről. Meghatározzuk az előttünk álló feladatokat, célokat, és nem utolsó sorban bemutatjuk az EK Ifjúsági Díj kitüntetettjeit. A díjat olyan …