Laboratórium-vezető:

Szentmiklósi László, PhD.

Tel: +(36-1)-392-2222/3153 mellék

E-mail: szentmiklosi.laszlo@ek-cer.hu

A laboratórium feladata alap- és alkalmazott kutatások végzése a Budapesti Kutatóreaktor neutronjaival, valamint komplementer Röntgensugárzással, elemanalitikai-, anyagtudományi- és roncsolásmentes anyagvizsgálati technikák felhasználásával, valamint az ezekhez a munkákhoz szükséges berendezések fejlesztése és üzemeltetése az alábbi területeken:

  • prompt-gamma aktivációs analitika és elemtérképezés
  • neutron aktivációs analitika,
  • hordozható röntgenfluoreszcens elemanalitika,
  • neutronradiográfia, -tomográfia hideg és termikus neutronnyalábbal,
  • dinamikus neutron- és Röntgenradiográfia,
  • in-situ analitikai és képalkotó mérések különleges mintakörnyezetben,
  • nukleáris és atommagszerkezeti adatok, továbbá neutronaktivációs technikákban használatos spektroszkópiai adatok mérése,
  • nyomjelzéstechnika,
  • Mössbauer-spektroszkópia.

A fenti nagyberendezéseink a neutron-, Röntgen vagy gamma sugárzás és az anyag kölcsönhatását használják fel analitikai, radiográfiai és spektroszkópiai feladatok megoldására.

A laboratórium feladatainak ellátásához öt nagyműszer áll rendelkezésre:

A módszerek fő alkalmazási területei az anyagtudomány, a geo- és kozmokémia, a kulturális örökségtudomány, illetve a magfizika. A fenti nagyberendezések a saját kutatások mellett a Budapesti Neutron Centrum (BNC) részeként hazai és külföldi vendégkutatók és ipar partnerek számára is elérhető. Hazai felhasználók beadhatnak mérési javaslatot a BNC által üzemeltetett pályázati rendszerben, illetve szívesen fogadunk minden közvetlen megkeresést is.

A jelenleg futó EU támogatott berendezés-hozzáférési programok részletes bemutatása bővebben itt.

Publikációink:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=institutes&mode=browse&sel=institutes17999

A laboratórium munkatársai:

Szentmiklósi László – Laboratórium-vezető

Benyács Gábor

Buczkó Noémi Anna

Gméling Katalin

Harsányi Ildikó

Horváth László Zoltán

Kasztovszky Zsolt

Kis Zoltán

Klencsár Zoltán

Kovácsné Tóth Zita

László Kitti

Maróti Boglárka

Megyeri János

Stichleutner Sándor

Szinger-Szilágyi Veronika

Zagyvai Márton