Az oldalon a PhD hallgatóink, témavezetőik, témáik és doktori iskoláik listája található.

labor

Témavezető

Hallgató

Téma

Doktori iskola

AEKI

FTL

Veres Gábor

Baross Tétény

A Hot Isostatic Pressing (HIP) hegesztés alkalmazása fúziós reaktor környezetben

Szent István Egyetem,

RAL

Panka István

Batki Bálint (doktorjelölt)

Gyorsneutron-spektrummal rendelkező 4. generációs reaktorok dinamikai viselkedésének vizsgálata

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola

ŰKL

Hirn Attila

Erdős Boglárka

Részecske fajták szerinti szelektivitás és spektrumátfedések űridőjárási és űrdozimetriai célú szilícium detektoros teleszkópokban

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola

ŰKL

Hirn Attila

Zábori Balázs (doktorjelölt)

A kozmikus sugárzási tér vizsgálata a Föld közeli térségben

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola

FRL

Hózer Zoltán

Barsy Eszter

Atomerőművi fűtőelemek viselkedésének numerikus modellezése

ELTE Környezettudományi Doktori Iskola

FRL

Hózer Zoltán

Nagy Richárd

Atomerőművi burkolatcsövek mechanikai viselkedése különböző időskálán, külső terhelés hatására

OE Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola

FRL

Hózer Zoltán

Király Márton

Atomerőművi fűtőelemek burkolatának jellemző tulajdonságai normál üzemi és üzemzavari körülmények között

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola

FRL

Hózer Zoltán

Perezné Feró Erzsébet

Atomerőművekben használt cirkónium ötvözetek

OE Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola

magas hőmérsékletű oxidációja

SVL

Pázmándi Tamás

Jakab Dorottya

A sugárvédelmi környezetellenőrzés során alkalmazott módszerek fejlesztése, telephelyi és országos rendszerek optimalizálása 

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola

(Konzulens: Zagyvai Péter)

SVL

Pázmándi Tamás

Pántya Annamária

Belső sugárterhelés meghatározására alkalmas módszerek fejlesztése

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola

(Konzulens: Zagyvai Péter)

SVL

Pázmándi Tamás

Rudas Csilla

Bizonytalanságok figyelembevétele a radioaktív anyagok légköri terjedésének modellezésben

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola

(Konzulens: Czifrus Szabolcs)

SBL

Völgyesi Péter (konzulens)

Kirchknopf Péter

Development of new model and nuclear measuring procedure for determination of burnup history of nuclear fuels for safeguards and forensic analytical investigations

BME Fizikai Doktori Iskola

SBL

Kovács-Széles Éva (konzulens)

Tóbi Csaba

Nukleáris törvényszéki analitikai módszerek fejlesztése csempészett anyagok eredetmeghatározásához

ELTE, Kémiai Doktori Iskola

SBL

Völgyesi Péter (50%)

Mojtaba Rostamiparsa

Cementitious matrix assessment for conditioning of boron-10 enriched boric acid as a new thermal neutron absorber in nuclear power plants

ELTE, Környezettudományi Doktori Iskola

SBL

Völgyesi Péter (50%)

Nelson Salazar

Environmental geochemical study on metal elements in attic dust and urban soil from two former industrial cities, Salgótarján and Ózd (Hungary)

ELTE, Környezettudományi Doktori Iskola

SBL

Zagyvai Péter

Bodor Károly

Lézerberendezések segítségével keltett ionizáló sugárzások elleni védelem sugárvédelmi tervezésének elemei

Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola

EKBI

FKKL

Pap József Sándor (50%)

Lukács Dávid

Átmenetifém komplexek alkalmazása homogén, valamint felületi önszerveződéssel heterogenizált elektrokatalitikus vízbontó rendszerekben

PE Kémiai és Környezettudományi DI

FKKL

Pap József Sándor

Al-Zuraiji Saher Mohammed Azeez

Szerves-szervetlen nanokompozitok előállítása és alkalmazása mesterséges fotoszintézisben

ÓE Anyagtudományok és Technológiák DI

NAL

Szentmiklósi László

Buczkó Noémi Anna

Elektronikai hulladékok újra hasznosításának vizsgálata nukleáris analitikai és képalkotó módszerekkel

ELTE Hevesy György Kémia Doktori Iskola

KFL/NAL

Zagyvai Péter (50%) Szentmiklósi László (50%)

Achraf Radi

Modelling calculations and validation measurements of activation of objects in novel research facilities

OE Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola

SKL

Takács Erzsébet

Tegze Anna

Vízben oldott antibiotikumok (fluorokinonok) sugárzással indukált lebontása

OE Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola

KFL

Zagyvai Péter (50%)

Hajdú Dávid

Neutronforrásokhoz telepített kutatóberendezések aktiválódási viszonyainak vizsgálatai

Pannon Egyetem – Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola

KFL

Zagyvai Péter

Klausz Milán

Full Simulation of Detector Performance of Neutron Instrumentation at ESS

BME – Fizikai Tudományok Doktori Iskola

KFL

Madas Balázs (50%)

Drozsdik Emese

A belélegzett radonleányelemek szövetszintű hatásainak matematikai modellezése

ELTE Fizika Doktori Iskola

KFL

Madas Balázs

Hailat, Tariq

Characterization of radiation exposure and its biological effects at different spatial scales

ELTE Fizika Doktori Iskola

KFL

Madas Balázs

Polgár Szabolcs

Mathematical modelling of low dose hypersensitivity and induced radioresistance

ELTE Fizika Doktori Iskola

KFL

Hartmann Bálint

Kazsoki Attila Sándor

A napelem penetráció növekedésének kvalitatív hatása a villamosenergia-rendszer üzemére

BME – Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola

KFL

Fülöp János (Óbudai Egyetem)

Börcsök Endre

Döntéstámogatás energetikai problémákban, többcélú optimalizálással

OE Alkalmazott Informatika és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola

MFA

Vékonyrétegfizika

Radnóczi György Zoltán/Lábár János

Dódony Erzsébet

ELTE Fizika Doktori Iskola

Vékonyréteg

Misják Fanni/Radnóczi György

Hajagos-Nagy Klára

BME Gépészeti Tudományok

Vékonyrétegfizika

Kovácsné Kis Viktória Radnóczi György

Mohamed Arfaoui

ELTE Fizika Doktori Iskola

Vékonyrétegfizika

Balázsi Csaba / Balázsi Katalin

Hegedűs Nikolett

Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák

Vékonyrétegfizika

Balázsi Csaba / Balázsi Katalin

Kaou Marouna Houria

Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák

Nanobioszenzorika

Székács Inna/Péter Beatrix

Farkas Enikő

Pannon Egyetem Molekuláris és Nanotechnológiák

Nanobioszenzorika

Horváth Róbert/ Bonyár Attila

Nagy Ágoston Gábor

BME Villamosmérnöki

Nanobioszenzorika

Horváth Róbert/Szabó Bálint

Gerecsei Tamás

ELTE TTK Fizika Doktori Iskola

Nanobioszenzorika

Horváth Róbert/Erdei Anna

Kliment Kristóf

ELTE TTK Biológia Doktori Iskola

Mikrorendszerek

Fekete Zoltán

Fedor Flóra

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok

Mikrorendszerek

Fekete Zoltán

Szabó Ágnes

PPKE Műszaki és Természettudományi

Mikrorendszerek

Fekete Zoltán

Horváth Ágoston

Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák

Mikrorendszerek

Fekete Zoltán

Zátonyi Anita

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok

Mikrorendszerek

Fürjes Péter

Bányai Anita

Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák

Nanoszerkezetek*

Tapasztó Levente

Pető János

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola

Nanoszerkezetek

Tapasztó Levente

Kun Péter

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola

Nanoszerkezetek

Osváth Zoltán

Pálinkás András

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola

Nanoszerkezetek

Süle Péter

Szendrő Márton

ELTE Fizika Doktori Iskola

Fotonika

Petrik Péter

Kalas Benjamin

Pécsi Tudományegyetem, Fizika Doktori iskola

Fotonika

Petrik Péter, Gyulai Gergő

Romanenko Alekszej

ELTE, Kémia doktori iskola

Fotonika

Deák András

Szekrényes Dániel Péter

BME Kémia Doktori Iskola