Laboratóriumvezető:

Pázmándi Tamás

Tel: +(36-1)-392-2222/1361

Fax: +(36-1)-395-9293

E-mail: pazmandi.tamas@ek-cer.hu

Sugárvédelmi Laboratórium feladata egyrészt az atomerőművi légköri kibocsátások modellezése és a folyamatok szimulálása, másrészt nukleáris létesítmények biztonsági elemzése során az aktivitások terjedésének és a légköri kibocsátások környezeti hatásainak számítása. A laboratórium keretei között folyik az űrkutatási célú elektronikai és ezen belül dozimetriai eszközök fejlesztése.

Radioaktív szennyeződések légköri terjedésének számítása

A SINAC légköri terjedésszámító program második generációs változatának fejlesztése 2012-ben befejeződött. A SINAC környezeti szimulátor programrendszer segítségével az atomerőművi balesetek során a légkörbe kibocsátott radioaktív anyagok terjedése modellezhető. Egy feltételezett vagy ténylegesen bekövetkező kibocsátás esetén szükséges a légkörbe jutó radioaktív szennyeződés viselkedésének pontos ismerete. A SINAC programrendszer lehetővé teszi a kiülepedés becslését, a kialakuló dózisok elemzését és a várható egészségi hatások előrejelzését. A program javaslatokat tesz a bevezetendő óvintézkedésekre, kiszámítja azok hatásait, így könnyen összehasonlíthatóvá válnak a különböző forgatókönyvek alapján végzett szimulációk. A program számos fejlesztésen esett át az elmúlt években, a felhasználói igényeknek, valamint a hazai és a nemzetközi sugárvédelmi ajánlásoknak, szabályzásoknak megfelelően. 2009. közepén fogalmazódott meg igényként a felhasználó Országos Atomenergia Hivatal részéről a SINAC program fejlesztési irányának átgondolása, és a napjaink számítástechnikai lehetőségeit kihasználó új programverzió elkészítése. Az utóbbi évek fő fejlesztési célja tehát egy egyszerűen használható, rugalmas szerkezetű szoftver megalkotása volt, ami a többi, nemzetközi összefogásban készült hasonló programmal összevethető eredményeket ad.

Publikációink:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=institutes&mode=browse&sel=institutes13013

A laboratórium munkatársai

Pázmándi Tamás – Laboratóriumvezető

Jakab Dorottya

Jécsai Anikó Krisztina

Pántya Annamária

Rudas Csilla