Laboratóriumvezető:

Hirn Attila

Tel: +36 (1) 392 2291

e-mail: hirn.attila@ek-cer.hu

Az Energiatudományi Kutatóközpont egyike azoknak a kutatóhelyeknek, melyek Magyarországon legrégebben foglalkoznak űrkutatással. Ennek eredményeképpen már közel száz, az EK-ban, illetve annak jogelődjeiben készített magyar eszköz jutott fel geofizikai rakéták, műholdak, bolygóközi szondák, emberes űrhajók és űrállomások fedélzetén a világűrbe.

Az Űrkutatási Laboratórium jogelődje, az Űrelektronikai Csoport (később Űrdozimetriai Kutatócsoport) 1970-ben alakult. A laboratórium munkatársai az általuk fejlesztett műszerekkel az elmúlt fél évszázadban mérték a mikrometeoritok paramétereit, a földi ionoszféra jellemzőit, vizsgálták a napszelet, valamint a Halley üstököst és a Marsot körülvevő plazmát. Két detektoruk a Rosetta űrszonda leszállóegységén végzett méréseket a 67P/Csurjumov–Geraszimenko üstökös felszínén. Világviszonylatban is egyedülálló fedélzeti dózismérő berendezésük (Pille) rendre továbbfejlesztett változatait 1980 óta alkalmazták és alkalmazzák orosz és amerikai űrhajókon és űrállomásokon, valamint a földi sugárvédelemben. Legújabb ilyen rendszerük a Nemzetközi Űrállomás szolgálati eszközeként folyamatosan üzemel, Magyarország fontos hozzájárulásaként ehhez a hatalmas nemzetközi űrlaboratóriumhoz. Az Európai Űrügynökség (ESA) megbízásából az Űrkutatási Laboratórium jelenleg a Hold körüli pályán az Artemis-program keretében megépülő űrállomás, a Lunar Gateway első európai belső műszeregyüttese, az IDA (Internal Dosimetry Array) dózismérő kísérlet megvalósíthatóságán és alapkoncepcióján is dolgozik. A berendezés része lesz az EK-ban fejlesztett TRITEL háromtengelyű űrdozimetriai teleszkóp.

A főbb kutatási területek:

  • Űrdozimetriai célú vizsgálatok (a dózisterhelés térbeli eloszlásának a feltérképezése űreszközök fedélzetén, dózismonitorozás, személyi dozimetria, az emberi testben kialakuló dóziseloszlás mérése emberszerű fantomban, biológiai kísérleteket támogató sugárzásvizsgálatok) aktív és energiaellátást nem igénylő, passzív dózismérő rendszerekkel; módszer-, detektor- és műszerfejlesztés.
  • Űridőjárási célú módszer-, detektor- és műszerfejlesztés; az űrbéli sugárzási tér összetételének, spektrumának, valamint a geomágneses tér változásainak egyidejű mérése.
  • Űrbéli sugárkárosodásra vonatkozó analízisek, a küldetésre és az űreszköz pályájára vonatkozó sugárzási tér leírása, a teljes elnyelt dózis (TID) és a sugárzási tér lineáris energiaátadás (LET-)spektrumának számítására szolgáló részecske transzport számítások Monte Carlo módszerekkel.

Projektjeink nemzetközi együttműködések, nagy részben az ESA programjai, valamint a magyar-orosz űrkutatási és űrtechnológiai államközi együttműködés keretében valósulnak meg.

Az elmúlt években az EK-ban az Európai Űrügynökség által auditált, az európai űripari szabványoknak megfelelő űrkutatási fejlesztő laboratórium és űripari tesztközpont létesült, elősegítendő, hogy a hazánkban készülő űreszközök részére az űripari szabványoknak megfelelő tesztelési képességek álljanak rendelkezésre.

Az Űrkutatási Laboratórium honlapja: http://spacedosimetry.com

Az EK űripari spin-off cégének, a REMRED Kft.-nek a honlapja: http://remred.space

Publikációink:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=institutes&mode=browse&sel=institutes21890

2019-ig a Sugárvédelmi Laboratórium néven jelentek meg:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=institutes&mode=browse&sel=institutes13013

A laboratórium munkatársai:

Hirn Attila – Laboratóriumvezető
Albrecht Gábor
Balázs Boldizsár
Bodnár Zalán Árpád
Cserényi Gyula
Kapu Tibor
Kádiné Erdős Boglárka
Kákonyi Judit
Kulcsár Júlia
Magyari Gábor Béla
Malatinszky Adél Klára
Marton Ádám
Matuska Rita
Pálfalvi Eszter
Pinczés Patrik
Schlégl Ádám
Szabó Julianna
Szakály András
Tóth Balázs
Tóth Győző
Zábori Balázs